Usługi geodezyjno - Kartograficzne
"Geoplan" Maciej Nowicki
ul. Filomatów Pomorskich 6a/13
87-100 Toruń

tel: 692 - 98 - 24 - 45
email: geoplany@wp.pl

Geoplan

Witamy!

geodezja

 Gdzie jesteśmy?

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne;Geoplan"

Maciej Nowicki

ul.Filomatów Pomorskich 6a/13

87-100 Toruń

 tel 692982445
geoplany@wp.pl

Geodezyjne wsparcie inwestycji

  • sporządzanie map do celów projektowych
  • tyczenia obiektów budowlanych i pomiary realizacyjne
  • geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Obsługa geodezyjno - prawna

  • podziały nieruchomości (działek ewidencyjnych)
  • wznowienienie znaków granicznych nieruchomości i rozgraniczenie
  • sporządzenie dokumentacji do celów prawnych
  • badanie stanu prawnego nieruchomości
  • aktualizacja ewidencji gruntów i budynków
  • klasyfikacja gleboznawcza

 

Ponadto współpracujemy z serwisem http://www.dom.pl/.

Pomożemy wybrać Państwu projekt domu. Współpracujemy z projektantami, architektami budowlanymi z naszego regionu (patrz zakładka PARTNERZY, którzy dostosują projekt do warunków zabudowy na konkretnej działce. Wprowadzą zmiany, które przystosują projekt budowlany do oczekiwań i potrzeb każdej budującej rodziny.